Coaching, training, workshops communicatie, geef me de vijf, hyperactiviteit

Home

Wie ben ik?

Missie en visie

Voor wie?

Werkwijze en methodieken

Financiering

Links

Contact en contactformulier

Online chat-zorg

Agenda

Trainingen

Werkwijze en methodieken

Werkwijze.

U kunt zich aanmelden via het aanmeld/contact formulier.
Na aanmelding volgt er een intake gesprek.
Tijdens het intake gesprek wordt er gekeken naar de hulpvraag, de mogelijkheden en de wensen van de cliŽnt.
Daarbij wordt ook de directe omgeving van de cliŽnt bij het proces betrokken, zoals partner, overige gezinsleden.
Na de intake wordt er een begeleidingsplan opgesteld met daarin de samengestelde doelen.
Tijdens het ondersteuningsproces wordt aan deze doelen gewerkt en deze worden twee keer per jaar geŽvalueerd.

Tevens is de ondersteuning erop gericht om nieuw aangeleerde vaardigheden hanteerbaar te maken in de dagelijkse praktijk.
Als aanvulling is er de mogelijkheid om een online thema-avond of training volgen.

Contact momenten:

De praktische (pedagogische) begeleiding vindt plaats in de vorm van een huisbezoek.
Als aanvulling kunnen er online chat consulten plaatsvinden.
Deze online consulten vinden plaats middels een chatprogramma op de site van IndigoZorg.
Deze online consulten zijn een onderdeel van de begeleiding en worden berekend binnen uren betreffende de PGB-indicatie.

Methodieken.

IndigoZorg maakt gebruik van de volgende methodieken:

Geef me de vijf: 

Begeleiding kinderren autisme, PDD-NOS, leerproblemen, hyperactiviteit, pictogrammen

Geef me de vijf is een methodiek die is ontworpen door Collette de Bruin.
Deze methode is goed bruikbaar voor kinderen met autisme of kinderen die duidelijke structuur nodig hebben om hun wereld overzichtelijk te maken. Hierbij wordt veel gebruik gemaakt van pictogrammen.
Duidelijkheid wordt aangeven door:
  •  Wat (moet er gebeuren)
  •  Wanneer
  •  Hoe
  •  Waar
  •  Wanneer

Het uiteindelijke doel van deze methode is dat het kind zich prettig kan ontwikkelen in een overzichtelijke wereld naar een zelfstandig individu.

Ieder kind is verschillend, waardoor er een persoonlijk pictogrammen systeem wordt aangeboden.
Wel wordt er gebruik gemaakt van een erkend, veel gebruikt, pictogrammensysteem.

Familie-opstellingen, "de Orde van de Liefde"

Persoonlijke begeleiding, begeleiding verstandelijk gehandicapten

Familie-opstellingen is een methodiek, die zonder of met weinig woorden, uw plek in het gezin en de familiebanden onderling duidelijk maken. Familie-opstellingen laten verborgen of (half) onbewuste psychische verbanden zien.
Is men zich deze verbanden bewust, dan kan men inzien op welke wijze deze verbanden zorgen voor een blokkade.
Onder begeleiding is men in staat om een weg vinden, om zich liefdevol los te maken van deze psychische knelpunt(en) en blokkades.

Hoe werkt het:
Een opstelling vindt meestal plaats in een groep.
De cliŽnt komt met een specifieke vraag.
Intuitief kiest hij/zij zijn familieleden uit de groep. (Zij worden representanten genoemd)
Vervolgens worden de representanten, op gevoel, in de ruimte gezet.
Het bijzondere is dat de representanten toegang krijgen tot soortgelijke gevoelens.
Ze gaan zich voelen en gedragen naar de onderlinge verhoudingen en emoties van de oorspronkelijke familieleden.
Dit proces kan inzicht geven in de knelpunten van de onderlinge relaties in de familie.
Door dit inzicht kan er een herstellend proces, in (helende) liefde, plaats vinden.

Voor wie geschikt:
Voor volwassenen, pubers en kinderen.

Specifieke problemen waar bij familie-opstellingen duidelijkheid kan bieden;
  • Hyperactiviteit en leerproblemen
  • Opvoedingsproblemen
  • Relatieproblemen, bindingsangst
  • Psychische problemen, depressie, burnout


Kvk nummer: 51981459